Feldenkrais®
Människa i rörelse
Feldenkrais I Järfälla
©2022 Feldenkrais I Järfälla och SCANDES AB; Webmaster och ©bild GPtak

  Böcker av Moshe Feldenkrais på svenska:

• Fallet Nora, kroppsmedvetenhet som läkande terapi, bookLund 1998

• Medvetenhet genom rörelse, bookLund 1999

• Det starka jaget, bookLund 2006

• Kroppen och det mogna beteendet, bookLund 2010

Om du vill läsa mer om metoden Feldenkrais®:

• Maria Leijonhielm , vetenskapsjournalist, skriver i Nr 5 2012 av tidningen M magasin
    om metoden Feldenkrais® som en väg till ökat välmaende och balans. Läs själv!
Amelia-M-magasin Feldenkrais mars 2012

• Marianne Blomberg, ergonom/leg sjukgymnast skrev redan 2004 i Läkartidningen om
    Feldenkraispedagogik som ett av verktygen för ökad kroppsmedvetande
    i samband med stresshantering. Fortfarande lika aktuellt! Läs själv!

http://www.lakartidningen.se/old/content_0415/pdf/1398_1400.pdf

Vad är Feldenkrais®?

Länkar:

  Forskning och artiklar

• Doktorsavhandling under rubriken: BACK TO ONESELF – Sensory Motor
    Learning –applied in patients with nonspecific chronic low back pain.
    Av Christina Schön-Ohlsson, leg. Sjukgymnast, MSc, presenterat i Januari 2010

http://hdl.handle.net/2077/21478• Connors, KA et al., Does the Feldenkrais Method make a difference?
    An investigation into the use of outcome measurement tools for evaluating
    changes in clients, Journal of Bodywork & Movement Therapies (2010),
    doi:10.1016/j.jbmt.2010.09.001
Does the Feldenkrais Method Make a difference?

• Glenna Batson, PT, MA; Judith E. Deutsch, PhD, PT Effects of Feldenkrais
    Awareness Through Movement on Balance in Adults With Chronic
    Neurological Deficits FollowingStroke: A Preliminary Study;
    Complementary Health Practice Review, Vol. 10 No. 3, October 2005 203-210
    DOI: 10.1177/1533210105285516 © 2005 Sage Publications
Feldenkrais and Stroke

• Kim Wise: Pilot Study of Feldenkrais Breathing Program for 7 – 9 yr children
    at schools. Excerpt from the application for Ian Collier memorial Scholarship
    2005 in Australia. With permission of the author.
Feldenkrais Breathing Program for School children

Flera referenser hittar du på:

http://www.feldenkraismetoden.org/lastips/

Inspelningar att prova på (gratis)

Feldenkrais® och röst

• En bok utgiven av Scarecrow Press: Singing With Your Whole Self av
    Samuel H.Nelson, Elizabeth Blades Zeller, Amy Walts. Boken kan köpas
    på adlibris: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0810840499
    Det är en mycket användbar kombination av teoretiska förklaringar och praktiska
    övningar med syfte att förbättra funktion i alla musiker och speciellt sångare.


• En artikel ur ”Kontrapunkt”, nr .18, Mai 2005-Zeitung der
   Musikhochschule Freiburg /Tyskland. Översatt och redigerad av
   Kersti Strömblad 2008-02-29.

• The Feldenkrais Method in Singing and Performance. Arbetsrapport av
    Berit Norberg 100329
Feldenkrais och röst
Arbetsrapport Berit Norberg 100329

Feldenkrais® och idrott

• Det kanadensiska alpina landslaget tränar
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WmLO8GOJrMc

• Gymnast och surfare från Australien
http://www.youtube.com/watch?v=t4Cno-OWNjQ

• Preventing Kayaking Injuries
http://www.youtube.com/watch?v=SeNK_eiwwes

• For runners
http://www.youtube.com/watch?v=at77oeE16-Q

• Kontroll över kroppen – nyttan av Feldenkrais-metoden inom idrotten
http://www.feldenkrais2008.se/artiklar/Kontroll%20%C3%B6ver%20kroppen.pdf

• Singing: Remarkable, Rewarding, Reflective. En amerikansk sångare,
    sångpedagog och feldenkraispedagog arbetar med sångare.
http://www.youtube.com/watch?v=aCPwBO2o-_M


• Mina egna inspelningar av korta övningar på svenska:
https://soundcloud.com/kstrohmayer/kristina-strohmayer-fria-axlar
https://soundcloud.com/kstrohmayer/kristina-strohmayer-aktiv-rygg
https://soundcloud.com/kstrohmayer/kristina-strohmayer-avslappnad-syn
https://soundcloud.com/kstrohmayer/friare-andning-kristina-strohmayer


• Flera korta övningar på svenska. Svenska Förbundet för Auktoriserade
Feldenkraispedagoger uppmärksammar varje år att Moshe Feldenkrais föddes den 6 maj.
Aktuella och tidigare års övningar hittar du på: