Feldenkrais®
Människa i rörelse
Feldenkrais I Järfälla
©2022 Feldenkrais I Järfälla och SCANDES AB; Webmaster och ©bild GPtak

Auktoriserad feldenkraispedagog blir man efter minst tre års utbildning,
800 timmars lärarledd undervisning samt egna studier.
Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska studier med träning både i att leda
grupper och ge individuella lektioner.
Under utbildningen övar man praktiskt med sin egen kropp. Med egna erfarenheter
som grund kan man sen lära andra människor.
Efter 2 år blir man certifierad i att självständigt leda grupper.
Huvudsyftet med utbildningen är att ge en djup förståelse för metodens grunder.
En av grundstenarna i metoden Feldenkrais® är att förändring och inlärning är mycket lättare
och effektivare om man i inlärningsprocessen använder vår uppmärksamhet riktad mot
upplevelsen av rörelsen som verktyg. Det är inte enbart frågan om att förbättra rörelse,
utan att förändra vår förmåga till effektiva handlingar i vårt liv.

Vi lär oss också att utveckla vår förmåga att skapa flera möjligheter att välja.

I Feldenkrais® används nervsystemets och hjärnans medfödda intelligens för att åstadkomma en ny och mer
effektiv relation mellan muskel- och skelettsystem. För det krävs det deltagarens närvaro i det man gör.

Utbildningen utformas av(EuroTAB), North American Accreditation Board (NATAB)
eller Australian Training Accreditation Board (AUSTAB).

Hur man blir lärare

Moshe Feldenkrais (1904-1984) var en känd vetenskapsman, fysiker och ingenjör.
Han doktorerade i fysik vid Sorbonne i Paris och var nära medarbetare till Nobelpristagaren Frederic Joliot-Curie.
Dr. Feldenkrais var en av de första europeerna som fick svart bälte i judo.
Han var också en respekterad judolärare och har skrivit några böcker i ämnet.
På 40-talet resulterade en allvarlig skada i ena knäet i att han inte kunde gå.
Han började då utforska samband mellan rörelse, känslor, tänkande och lärande.
Genom detta kunde han återställa sin förmåga att gå och samtidigt gjorde han stora upptäcker
som resulterade i utvecklingen av en metod som nu bär hans namn.

Det blev en livslång undersökning av sambandet mellan rörelsemekanismer och medvetenhet.
Han utvecklade en rikedom av rörelsesekvenser, som är baserade på vetenskapligt förståelse
av förhållandet mellan hjärnan, kroppen och människans rörelser.
Innan han dog, utbildade han en liten grupp Feldenkraispedagoger som fortsatte hans arbete.
Idag, finns det nära 4000 Feldenkraispedagoger i hela världen.
Hans upptäckter och insikter bidrog till utveckling av ett nytt område av somatisk utbildning och lärande
och fortsätter att utöva inflyttande på sådana områden som utbildning, psykologi, barnets utveckling, idrott, konst, rehabilitering och äldrevård.

Moshe Feldenkrais

Tidigare deltagare vittnar om viktiga förändringar/förbättringar som inträffar efter relativt kort
träning med metoden Feldenkrais®, ofta enbart efter några få tillfällen. Läs mer under fliken Verksamhet.
Det finns också forskning och publikationer om resultat i samband med användning av Feldenkrais®.
Du får tips om hur du hittar informationen under fliken Läsning.

Feldenkrais® är ett innovativt system för neuromuskulär träning som förbättrar balans, koordination,
rörelseomfång och prestationsförmåga. Med Feldenkrais® lär du dig att återskapa kontakt med
din naturliga förmåga att röra dig, tänka, känna och uppfatta.

Den goda rörelsen karakteriseras av minsta möjliga ansträngning för bästa möjliga effekt.
Hela du används för rörelsen. Genom att rikta din uppmärksamhet till rörelseupplevelsen
kan du på nytt använda din motoriska förmåga för att öka effektiviteten och minska stress.
Många vardagsfunktioner och all din ordinarie träning blir mer effektiva tack vare din
ökade kroppskännedom. Ditt balanssinne stärks, du blir stadigare.
Hållningen blir vilsammare och mer funktionell. Andningen blir friare.

Varför skall du träna Feldenkrais®?
Feldenkraispedagogen guidar rörelserna med lätt beröring.
Du blir medveten om ditt rörelsemönster och att det finns frihet att välja att ändra mönster.
Inslag av verbal guidning kan förekomma i varierande grad, beroende på dina behov.
Individuella lektioner anpassas helt och hållet för dig.
Passar för dig som inte vill eller kan delta i grupp, eller som komplement.

• Individuellt
Feldenkraispedagogen guidar gruppen igenom rörelserna verbalt.
Inlärningen sker i lugnt tempo, ofta liggande men ibland sittande, stående, gående.
Medan vi tränar med lugna rörelser, blir du bekant med dina egna rörelsemönster och provar på alternativ.
Du blir medvetet närvarande i vad som sker i dig medan du rör dig.
Du lär dig att med öppenhet, nyfikenhet och acceptans förhålla dig till det.
Under tiden lär sig ditt nervsystem att det finns alternativ till invanda mönster.

• I grupp
FELDENKRAIS® finns i två varianter: i grupp, då kallas det medvetenhet genom rörelse
samt individuellt – funktionell integrering.

Hur går det till?
FELDENKRAIS® förstärker all slags träning och passar för var och en som vill förbättra
sin förmagå fysiskt och psykiskt.
Åldern eller formen har ingen betydelse - du startar där du befinner dig.
Metoden används inom motions-och idrottsverksamhet, konstnärlig- och artistisk verksamhet,
rehabilitering, hälsovård, friskvård.

För vem passar Feldenkrais®?

    • Medvetenhet genom rörelse
    • Om man vet vad man gör, kan man göra vad man vill
    • Att lära sig lära igen
    • Att förbättra sina rörelser, är det bästa sättet att förbättra sig själv
    • Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla behagligt
Detta är några citat från olika verk av metodens grundare, vetenskapsmannen,
fysikern, förste europén att få ett svart bälte i judo, Moshe Feldenkrais.
Vi rör oss, andas, agerar och fungerar, men vet vi egentligen HUR vi gör?
Genom ett system av enkla rörelser kan vi bli uppmärksamma på onödigt ansträngande rörelsemönster.
Hjärnan lär sig att förstå, hur kroppen kan fungera enklare och lättare, precis som ett barn,
som lär sig gå utan att någon förklarar hur.
Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt för att få tillgång till hela den
medfödda potentialen. Här får du möjlighet att lära utifrån dina personliga förutsättningar och önskemål.

Vad är Feldenkrais®?